מפה שחקנים שם השרת אבטחה מערכת משחק
N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10001


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10002


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10004


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10007


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10008


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10009


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10010


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10111


N/A Querying Server Data...


185.185.134.20:10101


N/A Querying Server Data...


185.185.134.20:10013


N/A Querying Server Data...


Game.Swift-IL.com:10014


N/A Querying Server Data...


185.185.134.20:10015


N/A Querying Server Data...


185.185.134.20:10016


N/A Querying Server Data...


185.185.134.20:10005